محصولات شرکت آذرنبش تبریز مطابق استاندارد ملی ایران ، استاندارد اتحادیه اروپا  و استاندارد روسی ۸۵۱۰ و DIN EN ۱۰۰۵۶۱ می باشد

استاندارد ابعادی : ISIRI ۱۳۹۶۸-۱ یا DIN EN ۱۰۰۵۶-۱ :۱۹۹۸ یا GOST ۸۵۱۰:۱۹۸۶
استاندارد تلرانس ابعادی: ISIRI ۱۳۹۶۸-۱ یا DIN EN ۱۰۰۵۶-۲ :۱۹۹۴
استاندارد کیفیت سطح : استاندارد ملی ISIRI ۹۷۰۲-۳ یا EN ۱۰۱۶۳-۳